Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2021 fredag 29. oktober

2021-10-15 07:00:00

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på https://investors.orkla.com/English/norsk/nyhetsarkiv.
   
Presentasjon av resultatene holdes som webcast med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter kl. 08.00. Som følge av koronasituasjonen blir det ingen fysisk resultatfremleggelse.
   
Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees via webcast på https://investors.orkla.com (direkte link: https://events.webcast.no/orkla-asa-1/presentations/rdbIA2nXHlfVIQ1izC75) eller følges på telefon.

Norge: +47 21 03 33 95

Internasjonalt: +44 (0) 20 3350 7550

Pinkode: 7442210#.

Det er bare anledning til å stille spørsmål skriftlig på webcasten.
 

    
Orkla ASA
Oslo, 15. oktober 2021
   
Ref.:
Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: +47 95 07 51 14
E-post: kari.lindtvedt@orkla.no

Cision