Orkla ASA - Grunnprospekt godkjent for notering av obligasjonslån

2021-10-05 08:59:00
Finanstilsynet har 1. oktober 2021 godkjent grunnprospekt med vedlegg utarbeidet av Orkla ASA i forbindelse med børsnotering selskapets 4 nye obligasjonslån:
  • ISIN NO0011013708 - Green Bond FRN 2021-2028
  • ISIN NO0011013716 - Green Bond 2,4425% 2021-2031
  • ISIN NO0011095499 - FRN 2021-2027
  • ISIN NO0011095507 - 2,20% 2021-2029

Prospektet med vedlegg og Final Terms er tilgjengelig på selskapets nettside: 

https://www.orkla.no

Orkla ASA

Oslo, 5. oktober 2021

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Cision