Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

2021-10-13 13:45:31

Innbetalingsdato:        18. oktober 2021

Forfall:                         15. desember 2021

Kupong                       0,61 %

Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA

Oslo, 13. oktober 2021

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Cision