ORGANOCLICK: RÖRELSERESULTATET BLEV -7,9 MLN KR 3 KV (-8,1)

2022-11-10 08:59:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikföretaget Organoclick redovisar en omsättning på 22,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (22,6).

Rörelseresultatet blev -7,9 miljoner kronor (-8,1) och nettoresultatet kom in på -8,8 miljoner kronor (-8,8).

Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes under kvartalet till 3,5 miljoner kronor (-0,2), som en följd av reducerade lagernivåer.

Inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil ökade leveranserna till Duni betydligt i slutet av kvartalet. Försäljningen för området ökade till 2,5 (0,2) miljoner kronor under kvartalet.

"Vår bedömning är att vi kommer ha en fortsatt stark ökning under fjärde kvartalet drivet av ökade volymer till Duni och Ahlstrom men även från utökade testorders till två nya kunder som förbereder sina första produktlanseringar", skriver vd Mårten Hellberg i rapporten.

Inom affärsområdena Funktionellt trä och Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter känner bolaget emellertid av den försämrade byggvarumarknaden med minskad försäljning, heter det i rapporten.Direkt-SE