ORGANOCLICK: RÖRELSERESULTATET BLEV -6,7 MLN KR 2 KV (-4,1)

2022-08-17 08:40:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikföretaget Organoclick redovisar en omsättning på 38,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (39,8).

Rörelseresultatet blev -6,7 miljoner kronor (-4,1) och nettoresultatet kom in på -7,5 miljoner kronor (-4,9).

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,5 miljoner kronor (-7,6).

Bolaget skriver att andra kvartalet fick blandat utfall för koncernen. Vikande försäljning i bygghandeln påverkade försäljningen av bolagets konsumentprodukter negativt.

"Under andra kvartalet förändrades produktmixen med lägre försäljning av våra konsumentrelaterade produkter vilket medförde en reducering av bruttomarginalen till 17,6 procent (20,9). Vår ökade automatisering i produktionen har emellertid reducerat våra fasta produktionskostnader som uppgick till 6,6 (6,9) miljoner kronor under kvartalet", skriver vd Mårten Hellberg.Direkt-SE