ORGANOCLICK: ÖKAD OMSÄTTNING, LÄGRE RESULTAT 4 KV

2023-02-15 08:54:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Organoclicks nettoomsättning under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 21,6 miljoner kronor (18,95). Rörelseresultatet var -19,7 miljoner kronor (-11,8).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 miljoner kronor (-11,8).

"Under fjärde kvartalet har ett nytt Organoclick börjat ta form. Ett mer kostnadseffektivt bolag med ett tydligt fokus på grön kemi och lönsam tillväxt. De förändringar vi nu gör kommer successivt att göra oss till ett renodlat grönt kemibolag", skriver vd Mårten Hellberg i bokslutsrapporten.

Ökande bindemedelsförsäljning drev omsättningen medan omstruktureringskostnader relaterade till den avvecklade biokompositproduktionen tyngde resultatet.

"Året har börjat bra och enligt vår plan. Vårt fokus och mål är att generera positivt kassaflöde för helåret 2023", skriver Mårten Hellberg.Direkt-SE