ORGANOCLICK: KÖPER TILLBAKA PREF-AKTIER FÖR 18 MLN KR

2021-06-14 17:57:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Organoclick har, tillsammans med en annan stamaktieägare i dotterbolaget Organowood, lämnat ett erbjudande till ägare av preferensaktier (onoterade) i Organowood att överlåta sina preferensaktier mot ett kontant vederlag om 150 kronor per preferensaktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förutsatt att samtliga preferensaktier lämnas in i erbjudandet kommer Organoclick att förvärva 120.000 preferensaktier mot ett kontant vederlag om totalt 18 miljoner kronor.

Det är endast styrelsen i Organowood som äger rätt att begära att fråga om inlösen.Direkt-SE