Orexo Delårsrapport Kv 2 2021

2021-07-15 08:00:00

"Det första kommersiella DTx-avtalet tecknat med stor vårdgivare"

Sammanfattning
  • Total nettoomsättning SEK 142,8 m (179,1)
  • Periodens resultat SEK -73,7 m (-32,5)
  • EBITDA SEK -41,1 m (-9,0)
  • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 126,0 m (172,5), i lokal valuta USD 15,0 m (17,8), EBIT SEK 61,6 m (88,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -20,9 m (-7,2), och likvida medel uppgick till SEK 679,7 m (677,2)
  • Två nya patent som skyddar ZUBSOLV® fram till 2032 beviljades av US Patent and Trademark Office
  • Första patienten inskriven i en pivotal studie som utvärderar effekten av modia™ i kombination med sublingual buprenorfin/naloxon för behandling av opioidberoende
  • Kommersiellt avtal för vorvida® och deprexis® tecknades med Trinity Health North Dakota 
Viktiga händelser efter periodens utgång
  • Kommersiellt partnerskapsavtal tecknades med Sober Grid, det största globala sociala medie-nätverket för personer som behöver stöd och hjälp med beroendeproblem, vilket ger en stor grupp användare tillgång till vorvida® och deprexis®

SEK m, om inget 2021 2020 2021 2020 2020
annat anges apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning 142,8 179,1 275,1 354,2 663,6
totalt
Kostnader för sålda -18,1 -19,9 -37,4 -39,9 -65,6
varor
Operativa kostnader -178,7 -172,5 -328,7 -293,6 -617,9
EBIT -54,0 -13,3 -90,9 20,7 -19,9
Rörelsemarginal % -37,8 -7,4 -33,1 5,8 -3,0
EBITDA -41,1 -9,0 -65,2 30,1 19,0
Resultat per aktie, -2,15 -0,94 -3,07 1,44 -2,45
före utspädning, SEK
Resultat per aktie, -2,15 -0,94 -3,07 1,44 -2,45
efter utspädning,
SEK
Kassaflöde från -20,9 -7,2 -68,7 40,9 16,8
löpande verksamhet
Likvida medel 679,7 677,2 679,7 677,2 505,3

VD kommentar 
"Det andra kvartalet 2021 innehöll flera positiva operativa höjdpunkter, både för verksamheten digitala behandlingar (DTx) och US Pharma. För DTx har jag bland annat glädjen att meddela att vi har nått ett kommersiellt avtal med Trinity Health North Dakota, vilket innebär att vorvida® och deprexis® nu också är tillgängliga för patienter på deras vårdcentraler och sjukhus. Detta är en viktig milstolpe och en modell för liknande avtal med andra vårdgivare i USA. Inom US Pharma bekräftades att ZUBSOLV® sedan 1 juli är tillgängligt för patienter inom Medicaid i Kentucky, vilket innebär en tillväxtmöjlighet för vår ledande läkemedelsprodukt"
Hela VD kommentaren går att läsa i bifogad PDF
För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com
Presentation
Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.comsenast kl 11:00. För att delta vänligen se nedan.Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2021
Telefon: SE + 46 8 50 55 83 50 UK + 44 33 33 00 92 70 US + 1 64 67 22 49 04
Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.
Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli, 2021, kl 8.00 CET.  
 

Cision