Aktie Specialistläkemedelsbolaget Orexo meddelar att bolaget framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie för läkemedelsprojektet OX124. Aktien stiger drygt 12 procent på börsen. 

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och var dessutom väl tolererad, skriver Orexo i ett pressmeddelande.

Baserat på studieresultatet väntas Orexo lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under andra halvåret 2022, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgängligt.

Vid ett godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas andra halvåret 2023.

OX124 är ett akutläkemedel med naloxon, utformat för att motverka överdoser av opioider.