Öresunds vd tror på comeback för portföljen

Publicerad 2017-10-10 12:57

Intervju Hittills har 2017 varit besvärligt för Öresund med en portfölj som backat kraftigt jämfört med index - och dessutom har aktiens premiumvärdering fallit ordentligt. Men vd Gustav Lindner tror att det finns en bra potential i portföljens innehav som ses som långt ifrån fullvärderad.

Öresund är det investmentbolag på börsen som levererat starkast under flera årtionden med en snittavkastning runt 20 procent per år. Men självklart har även solen sina fläckar – och 2017 ser ut att bli en stor fläck när årets första nio månader resulterat i en ökning av substansvärdet med 6,2 procent medan SIX Return Index ökat med det dubbla.

– Detta beror ju nästan helt och hållet på nedgången i Bilia, men vi tror att med den nybilsförsäljning som vi haft senaste åren kommer eftermarknadsaffären att växa framöver och den är lönsammast i Bilia, säger Öresunds vd Gustav Lindner.

– Sedan har ju också börsen gått starkt genom att cykliska aktier har stigit kraftigt, vilket är en sektor som inte vi investerar i särskilt mycket. När det blir den typen av sektorrotation är det svårt med vår typ av portfölj att slå index.

Om man ser till era nyinvesteringar fortsätter ni att investera i Nordax som varit rena katastrofen sedan ni började investera om man jämför med indexutvecklingen. Varför då?

– Marknaden har varit orolig för regleringar i Norge och det kan finnas en viss motvilja att investera i bolag som ger blancolån för konsumtion. Men vi ser en billig aktie med fina kassaflöden med beaktande av risk, så för oss är det lite av bingo i Nordax. Fortsätter bolaget att leverera vinsttillväxt kommer också värderingen att rätta till sig.

Ni har också fortsatt att investera i Scandi Standard – en aktie som också underpresterat?

– Där har det också varit problem en engångskaraktär i både Norge och Finland och senast nu ett utbrott av fågelinfluensa. Men bolaget fortsätter leverera vinsttillväxt och trenden är att vi äter med fågel på bekostnad av rött kött. därför finns det en god potential när problemen väl är över.

Hur ser ni på börsläget – det är många som menar att börsen ska ner, aktier är för dyra?

– Visst har det gått upp länge, men vi följer ju inte alls index utan vi tror att vår portfölj ser spännande ut och på 2-3 års sikt kan ha en bra potential.

Aktien i Öresund har fått en del säljrekommendationer under året för en premiumvärdering som varit upp mot 20 procent över substansvärdet. Hur ser ni på det?

– Vi kan inte direkt ha några synpunkter på marknadens värdering, men jag tror att börsen har uppskattat Öresunds historiska avkastning långt över index plus kontinuiteten i huvudägarens engagemang. Samtidigt finns det inga garantier att överavkastningen upprepas framåt – och premiumvärderingen har också gått ner och ligger väl runt 7 procent just nu, säger Gustav Lindner som själv köpte cirka 1 000 aktier i somras.