Öresunds delning klar

Publicerad 2011-12-16 12:50

Extrastämman i Öresund röstade igenom dagordningens första punkt gällande styrelsens förslag om uppdelning av bolaget på fredagen.

Kvalificerad majoritet, det vill säga två tredjedelar, av rösterna på stämman krävdes för att förslaget skulle röstas igenom.

Första punkten gällde förändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission.

De två styrelseledamöter, Mikael Nachemson och Märtha Josefsson, som reserverat sig mot förslaget gav på stämman sin syn på vad en uppdelning skulle innebära.

Deras kritik gick i huvudsak ut på att förslaget inte är bra för alla aktieägare och att en uppdelning enligt principerna i det lagda förslaget skulle gynna huvudägarna på bekostnad av minoritetsägarna. Även Pan Capital och Aktiespararna
kritiserade styrelsens förslag på stämman.

Huvudägarna Mats Qviberg och Sven Hagströmer försvarade förslaget och argumenterade för att en uppdelning är det bästa av de alternativ som står till buds.