Mats Qviberg, huvudägare och ordförande i investmentbolaget Öresund.

Öresund: Substansvärdet upp 3,5 procent

Publicerad 2017-04-12 08:17

Aktie Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det första kvartalet 2017 på 129 kr per aktie, en ökning med 3,5 procent sedan utgången av 2016.

Det är dock 3,0 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg 6,5 procent under motsvarande period.

Större positiv påverkan på substansvärdet under första kvartalet hade innehaven i Oriflame, Catena Media och Ework Group. Större negativ påverkan på substansvärdet under perioden hade innehavet i Bilia.

Resultat efter skatt för bolaget blev 196 miljoner kr (3,7), och resultatet per aktie uppgick till 4,31 kr (0,08).