Öresund: Slopar kontantutdelningen

Publicerad 2018-01-19 08:12

Aktie Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det fjärde kvartalet 2017 på 128 kr per aktie.

Det motsvarar en helårsutveckling på plus 6,0 procent, 3,5 procentenheter lägre än investmentbolagets jämförelseindex, enligt fredagens bokslutskommuniké.

”Större negativ påverkan på substansvärdet under 2017 hade innehavet i Bilia”, nämns i rapporten.

Resultat efter skatt för bolaget blev -7,9 miljoner kr (52,1) under kvartalet, och resultatet per aktie uppgick till -0,17 kr (1,15).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 385 miljoner kr (1 168).

En utdelning om en Bilia- och en MQ-aktie per tiotal Öresundaktier föreslås, motsvarande 10,01 kr per Öresundaktie baserat på stängningskurserna i Bilia och MQ per den 31 december 2017 och med avdrag för av marknaden förväntade utdelningar.

Förra året delades 4,75 kr per aktie ut som kontantutdelning.

Öresund köpte aktier i det Oslonoterade norska försäkringsbolaget INSR (före detta Vardia) för 105 miljoner kr under det fjärde kvartalet, enligt  bokslutskommunikén.

INSR:s börsvärde uppgår till strax under en miljard norska kronor. Köpet var det största värdepappersförvärvet under det fjärde kvartalet för Öresund. Det näst största var köp av Biliaaktier för 53 miljoner kr.

Öresund sålde vidare Oriflame-aktier för 91 miljoner kr under kvartalet.