Öresund ökar substansvärdet

Publicerad 2016-10-11 08:09

Rapport Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det tredje kvartalet 2016 på 123 kr per aktie. Under årets tredje kvartal ökade substansvärdet med 15,2 procent. SIX Return Index steg under motsvarande period med 10,1 procent.

Koncernens resultat blev 738 miljoner kr (61), och resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 16,24 kr (1,34).

Substansvärdet ökade med 24 procent, justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2015, vilket är 18 procentenheter bättre än SIX Return Index.

Större positiv påverkan på substansvärdet under niomånadersperioden, 1 januari-30 september 2016, hade innehaven i Oriflame, Svolder, Bilia, Catena Media och Fabege. Större negativ påverkan på substansvärdet under perioden hade innehavet i MQ Holding.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2016 var 146,50 kr (111,00 kr den 31 december 2015), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om 37 procent (8) procent under niomånadersperioden.