Öresund ökar i Alfa Laval

Publicerad 2007-11-21 09:02

Öresunds substansvärde uppgick till 182 kronor per aktie den 31 maj. Börskursen var vid samma tidpunkt 183:50 kronor. Den tidigare premien har alltså reducerats kraftigt. Bolaget har köpt fler aktier i SCA och Alfa Laval.

Substansvärdet har sedan årsskiftet stigit med 12,9 procent, vilket jämföras med SIX Return index som stigit med 10,5 procent.

Av substansrapporten framgår att Öresund under den senaste månaden ökat sitt innehav i SCA och Alfa Laval.

I SCA har Öresund köpt ytterligare 375.100 B-aktier och äger nu totalt 1.145.000 aktier, varav 714.900 A-aktier.

I Alfa Laval har innehavet ökat med 442.500 aktier, vilket ger en total på 2.167.000 aktier.

(Direkt)