Aktie Investmentbolaget Öresund investerar 38 miljoner kronor i Oscar Properties via en riktad emission. Öresund tecknar sig även i den aviserade företrädesemissionen och kommer att bli storägare i bostads- och fastighetsbolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade emissionen omfattar cirka 195 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 0:1941 kronor som var snittkursen under perioden 12-16 mars. De emitterade aktierna i den riktade emissionen motsvarar 9,1 procent av aktiekapital och röster i Oscar Properties.

Öresund kommer teckna sin pro rata-andel av den företrädesemission som bolaget tidigare aviserat och även garantera en betydande del av denna.

”Oscar Properties anser att det på längre sikt är en styrka för bolaget att få in ytterligare en stark ägare med kapacitet att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet”, skriver Oscar Properties.

Bolaget presenterar även villkoren för emissionen, där två gamla aktier ger rätten att teckna en ny till en kurs om 0:14 kronor per aktie.

Bolagets huvudägare Oscar Engelbert kommer via sitt bolag Parkgate AB teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. Han garanterar därutöver 15 miljoner kronor av emissionsbeloppet (utan att ersättning utgår).

Öresund tecknar som nämnt sin andel, det vill säga 9 procent av företrädesemissionen, och garanterar ytterligare 50 miljoner kronor av denna.

Kusinhus AB, som har kopplingar till familjen Hielte i Göteborg, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen, motsvarande cirka 3 procent, samt garantera ytterligare 15 miljoner kronor.