Öresund gick bättre än index

Publicerad 2007-11-20 11:05

Öresund föreslår en höjning av utdelningen till 8:50 kronor per aktie (7:50) för verksamhetsåret 2005. Dessutom föreslås en split 2:1. Substansvärdet ökade med 39 procent under 2005 till 226 kronor per aktie per den 31/12 2005 (168). Det var 2,6

Börskursen var vid utgången av året 222 kronor, vilket innebar en totalavkastning på 25 procent mot 55 procent under 2004.

Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj uppgick till 6.590 miljoner kronor (4.410).

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 2.135 miljoner kronor för perioden (536), eller 65:89 kronor per aktie (17:93).

Under fjärde kvartalet gjorde Öresund större nettoköp av aktier i Investor, för 174 miljoner kronor, och Saab för 95 miljoner kronor. Större nettoförsäljningar gjordes i Andvord Tybring-Gjedde, där hela innehavet såldes, och i Alfa Laval.

Stämma hålls den 30 mars. Förutom godkännande av aktiespliten vill styrelsen bland annat också ha bemyndigande av stämman för syntetiskt återköp av aktier./VR-LÖ