Öresund bättre än index

Publicerad 2007-11-20 10:14

Öresunds substansvärde ökade med 11,6 procent, justerat för utdelning, till 122 kronor per aktie under det första halvåret 2006 (191). Det var 6,3 procentenheter bättre än SIX Return Index.

Börskursen var vid utgången av första halvåret 146 kronor, vilket innebar en totalavkastning på 36 procent.

Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj uppgick till 7.902 miljoner kronor, mot 7.270 miljoner kronor per den 31 mars.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 853 miljoner kronor för perioden (995), eller 13:15 kronor per aktie (15:36).

Under andra kvartalet gjorde Öresund värdepappersförvärv för 1.237 miljoner kronor och försäljningar på 933 miljoner kronor. Största nettoköp genomfördes av aktier i Electrolux och största nettoförsäljningarna gjordes i Alfa Laval och SSAB.

(Nyhetsbyrån Direkt)