Aktie Den danska banken Sydbank höjer sin rekommendation för SAS till behåll från sälj, framgår av en analys titulerad "återöppningseufori kan överskugga verkligheten". Aktien kommer förmodligen fortsätta handlas skyhögt över motiverat värde, enligt banken.

Rekommendationen höjs trots att SAS-aktien är ”mycket dyr”, skriver Sydbanks aktieanalyschef Jacob Pedersen och påpekar att det inte alls är omöjligt att SAS kommer behöva ta in ytterligare kapital inom en snar framtid.

”Det finns dock inget som tyder på att SAS-aktien kommer att börja handlas mer rationellt de närmaste månaderna, när återöppningseuforin kan överskugga den finansiella verkligheten”, skriver bankens analytiker.

SAS lämnade rapport för det första kvartalet på torsdagsmorgonen och valutaeffekter och lägre avskrivningar minskade resultatnedgången. Första kvartalets intäkter var 6,7 procent bättre än Sydbanks förväntningar från lastverksamhet och ”andra trafikintäkter”.

Oro över kassan

Rörelseresultatet före engångsposter på -1,9 miljarder kr var bättre än bankens förväntningar om förlusten -2,5 miljarder kronor, men detta alltså främst en konsekvens av valutaförändringar.

Sydbank oroar sig dock över SAS kassa, varifrån cirka 900 miljoner nu forsar varje månad. Kassan uppgår vid första kvartalets slut till 5,9 miljarder kr och om takten håller i sig behöver flygbolaget ta in mer pengar senast om ett halvår.

”Vi förväntar oss att flödet ur kassan fördäms något de närmaste månaderna, men SAS kan ändå behöva ta in färskt kapital inom kort om bolaget inte lyckas avyttra (förmodligen med förluster) eller på annat sätt kan stärka likviditeten”, skriver Sydbank.

”Hackig process”

Återgången mot normaliteten för ekonomin och flygbranschen kommer prägla de kommande månaderna, men det finns trots det anledning att förvänta sig en hackig process där SAS näppeligen kan nå optimal nytta i ruttnätverket, skriver banken. Dessutom finns risken som stavas konkurrens, när SAS nu gett sig djupare in på en norsk marknad med aktörer som Wizz, Flyr och Widerøe. Det avgörande vapnet i striden tycks dock vara just kassastorleken, varför SAS med massivt statligt stöd inte kommer förlora, men intäkterna kan ändå dras ned, enligt Sydbank.

”Vi förväntar oss också att affärsresenärer kommer att resa betydligt mindre i framtiden och att det kommer kosta SAS intäkter på 5-8 miljarder kr per år och då räcker inte nuvarande sparprogram på 4 miljarder kr per år”, skriver Sydbank.

”Investerarna blundar”

Trots den bekymmersamma bilden som målas upp tror Sydbank att investerarna kommer blunda för att bolaget inte genererar vinst.

”Vår uppfattning är att SAS-investerarna kommer blunda för verkligheten i återöppningseuforin. Aktiens värdering är inte i fas med verkligheten, den drivs i stället av högriskinvesterare utan realistisk syn på värderingen, SAS ekonomi och grundläggande vinstmöjligheter”, skriver Sydbank.