Rapport Ett kraftigt resultatlyft och allt ljusare utsikter på de flesta av  Electrolux geografiska marknader redovisades i kvartalsrapporten som publicerades på fredagen.

Electrolux rörelseresultat blev 3.220 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 2.356 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av 15 analytikers estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 procent, jämfört med väntade 7,5 procent.

Försäljningen uppgick till 32.004 miljoner kr för perioden. Här låg förväntningen på 31.254 miljoner kr.

Uppdämd efterfrågan

Uppdämd efterfrågan och statliga stödprogram som påverkat konsumtionsmönster bakom Electrolux resultat för det fjärde kvartalet. Det skriver vd Jonas Samuelsson i rapporten för det tredje kvartalet 2020.

”Den stora efterfrågan under kvartalet var i betydande grad en återhämtning av de mycket låga marknadsvolymerna i mars-maj som en följd av nedstängda butiker och rörelsebegränsningar”, skriver vd:n och konstaterar även att försäljningen gynnades av att konsumenter spenderade mer tid i hemmet och därmed använde sina hushållsprodukter i större utsträckning samt att en större andel av hushållsbudgeten avsattes till förbättringar i hemmet.

”Innovativa produkter”

I kombination med att bolaget fokuserat på innovativa produkter har det drivit efterfrågan på avancerade produkter som skapat en gynnsam produktmix-effekt.

”För fjärde kvartalet är visibiliteten fortsatt begränsad då efterfrågan kan komma att påverkas av flera olika faktorer på grund av den pågående pandemin. Dock förväntar vi oss en gradvis normalisering av konsumentefterfrågan och därmed den finansiella utvecklingen”, skriver Jonas Samuelsson.

Bolaget höjde även sina marknadsprognoser för de viktigaste marknaderna Europa och Nordamerika till ”något positiva” (”negativa”), respektive ”något positivt till positivt” (”negativt”).

Bättre marknadsutsikter

Electrolux höjer sina marknadsutsikter på flera av de geografiska, och de för Electrolux viktigaste, marknaderna.

I Europa bedöms nu utsikterna vara ”något positiva”, där den tidigare prognosen var ”negativ”.

Vänt till positiv

På den nordamerikanska marknaden bedöms utsikterna till ”något positivt-positivt”. Tidigare prognos var ”negativ”.

Även Latinamerika uppgraderas till positiv från att tidigare bedömts som negativ för helåret.

Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bedöms dock fortsatt som negativa.