Mats Qviberg, huvudägare i Öresund.

Ordentligt höjt substansvärde i Öresund

Publicerad 2018-10-09 08:12

Rapport Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det tredje kvartalet 2018 på 135 kr per aktie.

I slutet av det andra kvartalet motsvarade substansvärdet 126 kr per aktie.

Resultat efter skatt för bolaget blev 424 miljoner kr (96,7), och resultatet per aktie uppgick till 9,33 kr (2,13).