Drivmedel Efter flera dagars uppgång i bensinpriset slog de ledande drivmedelskedjorna till med en sänkning på torsdagsmorgonen. 

Priset på bensin sänktes med 50 öre till 21,88 kr per liter. Dieselpriset sänktes med 55 öre till 23,11 kr. 

Drivmedelspriserna har varit synnerligen volatila sedan kriget i Ukraina inleddes. Vid toppnoteringarna i början av kriget kostade en liter bensin 23,34 kr och en liter diesel noterades på 28,22 kr per liter. 

Den 1 maj sänktes drivmedelsskatten med sammanlagt 1,81 kr per liter.