OPTIMOBILE: RÖRELSERESULTATET SJÖNK TILL -1,4 MLN KR 1 KV

2023-05-26 08:32:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Optimobile, som erbjuder kommunikationstjänster till mobiloperatörer och som i april meddelade att ansökan om företagsrekonstruktion ska inlämnas, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -1,4 miljoner kronor (-1,2).

De totala intäkterna minskade till 1,2 miljoner kronor (1,5), varav nettoomsättningen var oförändrad vid drygt 0,1 miljoner kronor. Nettoomsättningen avser huvudsakligen löpande licens- och supportintäkter från Polkomtel-gruppen och NSF.

Nettoresultatet backade till -1,5 miljoner kronor (-1,2).

För att genomföra sina planerade aktiviteter ska bolaget ta in finansiering från befintliga aktieägare och externa investerare.

"Ägarkretsen har dock landat i beslutet att ytterligare finansiering inte kommer betalas till bolaget om inte ett underhandsackord först kommer till stånd med de större fordringsägarna. Detsamma gäller extern finansiering där investerarna kräver genomfört ackord innan finansiering sker", uppger vd Erik Nilsson i delårsrapporten.

Bolagets ledning har av ägarna fått i uppdrag att försöka komma överens med de största fordringsägarna om ett underhandsackord, effektivisera verksamheten och att minska kostnaderna, bland annat genom minskad personalstyrka, samt bolagsförvärv av Iron Branch PVC, en affär där ett avsiktsavtal meddelades i april.Direkt-SE