Skatt Det är nu före årsskiftet du har störst möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration. I flera artiklar kommer vi att tipsa om hur du kan optimera din skatt. I dag handlar det om värdepappersaffärer.

1 Lönsam schablonbeskattning

Investeringssparkontot, ISK, har snabbt blivit en mycket populär sparform som lockat till sig nästan 2,2 miljoner människor. Riksrevisionen har uppskattat att de som sparat i ISK sedan 2012 tillsammans kan ha sänkt sin skatt med 46 miljarder kr jämfört med att spara i vanlig värdepappersdepå.

Är du en av dem som sparar i ISK behöver du inte matcha vinster och förluster innan årsskiftet. Affärer som görs inom ramen för ISK eller en kapitalförsäkring vinstbeskattas inte utan skatten beräknas på investerat kapital.

Men viss planering kan dock vara motiverad. Ur skattesynpunkt är det fördelaktigt att göra uttag från dessa sparformer innan årsskiftet och insättningar strax efter årsskiftet.

2 Kvitta förlust mot vinst

Har du sålt aktier eller fondandelar med förlust som du ägt via en vanlig värdepappersdepå, får du dra av 70 procent av en sådan förlust i inkomstslaget kapital. Kan du kvitta mot aktie- eller fondvinster får du dra av hela förlusten. Du tjänar 9 procent i skatt på en sådan kvittning.

Om dina förluster överstiger vinsterna bör du sälja vinstaktier eller fonder innan årsskiftet så att du kan utnyttja denna kvittningsmöjlighet fullt ut. För aktier och fonder som inte är marknadsnoterade gäller andra kvittningsregler.

3 Aktier i konkursbolag

Antalet företagskonkurser har ökat i år jämfört med tidigare år. Det visar statistik från UC. Äger du aktier i ett bolag som har gått i konkurs under året anses dina aktier sålda för noll kronor. Från och med i år gäller det oavsett var i världen bolaget hör hemma. Du kan därför ha en aktieförlust du bör försöka kvitta mot en aktievinst före årsskiftet trots att du inte genomfört någon försäljning.

4 Fordran på konkursbolag

Har du lånat ut pengar till ett bolag som gått i konkurs under 2018 får du göra avdrag med 70 procent av fordringsbeloppet i inkomstslaget kapital i nästa års deklaration. Men det gäller bara om bolaget har utfärdat en revers eller skuldebrev, som dokumenterar din fordran.

Har du ingen revers eller har du fått en regressfordran på grund av att du infriat ett borgensåtagande i samband med konkursen, måste du sälja din fordran för att förlusten ska vara avdragsgill. Säljer du din fordran för 1 kr (marknadsvärdet) nu innan årsskiftet får du dra av 70 procent av förlusten i nästa års deklaration.

Men om det konkursade bolaget ägdes av någon närstående till dig har du rätt att göra avdrag för förlusten endast om du kan visa att du lånat ut pengarna eller gjort borgensåtagandet på affärsmässiga villkor.

Skatteverket anser att det normalt är andra skäl än affärsmässiga som ligger bakom lån till närstående och närståendes bolag.

5 Sälj inom familjen

Du kan få en kvittningsbar vinst genom att sälja aktier du äger i eget namn till någon i din familj. Vid en sådan affär är det viktigt att försäljningen sker till dagsaktuell börskurs och att betalningen för affären dokumenteras. Sker betalning med en revers bör räntebetalning och amortering göras via personliga bankkonton. Då går betalningarna att visa i efterhand om Skatteverket vill utreda affären.

Upprätta en avräkningsnota över de aktier du sålt och registrera köparen som ny ägare hos din bank eller fondmäklare.

6 Ge bort aktier

Vill du flytta vinster eller förluster på aktier du äger i eget namn inom familjen kan du ge bort eller ta emot en aktie som gåva innan den säljs. Vid gåva tar gåvotagaren över givarens genomsnittliga omkostnadsbelopp för aktien.

Skriv ett gåvobrev och kontakta givarens bank eller fondmäklare där han eller hon har sitt VP-konto eller depå, så registrerar de om aktien på gåvotagaren. Det är viktigt att göra det innan aktien säljs.

Tänk på att registrering av ändrat ägande och försäljning kan ta tid. En aktiegåva bör du därför genomföra så fort som möjligt.

7 Inga korsvisa gåvor

Korsvisa gåvor fungerar inte. Du kan därför inte ta emot en gåva från någon som du ger en gåva. Ett sådant byte av gåvor räknas som försäljning och ska vinstbeskattas.

Vid byte anses de bortgivna aktierna sålda för ett pris motsvarande värdet av de aktier du fått i stället.

8 Ge bort skattefri aktieutdelning

Ger du bort rätten till kommande aktieutdelning på de aktier du äger i eget namn slipper du skatta för utdelningen. Gäller både börsnoterade och onoterade aktier. Det kan vara ett bra sätt att till exempel stödja en skattebefriad hjälporganisation. För att undvika beskattning måste du ge bort rätten till utdelning innan bolagsstämman fattar beslut om den. Det kan därför vara lämpligt att redan nu ordna med formalian runt en sådan gåva.

Mer information om hur du skänker bort din aktieutdelning skattefritt hittar du på sajten aktiegåvan.se.

9 Skattefri kapitalinkomst

En del av din kapitalinkomst kan bli skattefri om du har en låg arbetsinkomst utan att vara pensionär. Det är en positiv bieffekt av jobbskatteavdraget. Det krävs alltså inget yrkande eller särskild redovisning i din deklaration.

Har du en kommunalskatt på 32 kr är en del av din kapitalinkomst skattefri om din totala arbetsinkomst i år ligger mellan 19 247 och 61 000 kr. Vid en arbetsinkomst mellan 39 300 och 41 900 kr är en kapitalinkomst upp till 9 300 kr skattefri.

Ser du enbart till skatteeffekten kan det alltså vara lönsamt att sälja fonder eller aktier du äger i eget namn med vinst innan årsskiftet. Om din totala kapitalinkomst under året understiger 200 kr är den alltid skattefri. Det gäller för alla.

Arbetsinkomst (kr) Skattefri kapitalinkomst (kr)
20 000 4 600
30 000 7 000
40 000 9 300
50 000 5 500
61 000 300
Aktie
Vinstvarning från XXL
Aktie
Pareto: Överdriven kursreaktion i Hoist
Börsen
Minusdag efter slagig handel
Kommentar
Hög risk för ras i nyintroduktioner
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Bud
Budet på Cherry jackpot för fonder
Aktie
Konsortium lägger kontantbud på Cherry
Foto: istockphoto
Börsen
Flera nya bolag i uppdaterade börsindex
Fonder
"Rätt tid för asiatiska tillväxtmarknader"
Aktie
Nasdaq höjer budet på CinnoberHandeln återupptogs kl 10.40
Foto: Jessica Gow/TT
Rapport
Försäljningsras för MQ
Bostad
Köparnas övertag på bomarknaden ökar
Kurs
Ge bort en aktiekurs i julklapp
Foto: TT/Privata Affärer
Kommentar
Alfredsson: Trots raset finns det hopp om H&M
Aktie
Bostadsutvecklare tokrusade efter handelsstoppFörhandlar om fastighetsförsäljning
Krönika
Hernhag: Tänk om toppen är nådd för inflationen
Analyser
Här är måndagens färska köprekar
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Dometicaktien faller efter sänkt rekommendation
Foto: istockphoto
Börsen
"Räkna med nya börsfall"
Sektor
Europeiska e-handlare rasar efter brittisk vinstvarning
Foto: istockphoto
Aktie
Atlant Fonder ensam tecknare i SBB:s emission
Aktie
Upphävd detaljplan sänker SSM
Aktie
Så mycket steg H&M:s försäljning
Aktie
Di: Köp industrikonglomeratet
Affär
Klart: ABB säljer kraftdivisionen till HitachiVärderas till 100 miljarder kr
Räntan
Meningarna går isär om veckans räntebesked
Aktie
Magnolia Bostad förlorar tvistGer negativ resultateffekt