Fartyget Ever Given har fastnat på tvären i Suezkanalen och blockerar all trafik.

Handel Insatsen för att bärga undan det jättefartyg som just nu förhindrar all frakt genom Suezkanalen, där 12 procent av världshandeln passerar, kommer dröja minst en vecka. Det rapporterar Bloomberg News med hänvisning till källor.

Händelsen där den 400 meter långa tankern ställt sig på tvärs över hela kanalen ägde rum i tisdags och har redan påverkat handelsflödet i världen och orsakat volatilitet i oljepriset, som drog iväg uppåt med några tiondels procent i samband med att nyheten kablades ut på fredagsmorgonen.

Olja motsvarande flera procent av världens dagskonsumtion står för närvarande stilla på grund av olyckan. Köerna på respektive sida om tankern har växt till 240 fartyg.

Flera rederier har nu påbörjat en kostsam rundsegling av hela den afrikanska kontinenten, vilket alltså ändå beräknas ta kortare tid än med dröjsmålet i Suezkanalen, som binder ihop Medelhavet och Atlanten med Indiska oceanen.

Även spannmåls- och billeveranser står stilla i kanalen sedan i helgen, då det 200.000 ton tunga fartyget gick bort sig i en sandstorm under lotsning genom kanalen och grundstötte i kanalens kant.

Världens leverantörsystem är redan ansträngt med att återfylla lager som varit svåra att nå sedan pandemin slog klorna i världsekonomin.