Olja Förhandlingarna i Opec+ har enligt uttalanden från en av delegaterna kollapsat, rapporterar Bloomberg News källor. Opec-länderna har alltså inte lyckats nå en överenskommelse med Ryssland om produktionssänkningar för Opec+.

Ryssland anser inte att oljepriset nått ned till en nivå som är att anse som tillräckligt kritisk för ytterligare åtgärder i tillägg till nuvarande produktionssänkning om 1,7 miljoner fat per dag.

Både Brentoljepriset och den amerikanska WTI-oljan handlades kraftigt ned på fredagen, samtidigt som världens börser fortsatte falla brant. Vid femtiden på fredagseftermiddagen kostade ett fat brentolja 46,50 kronor, en nedgång på 3,51 dollar under dagen. 

Tidigare under dagen har det framkommit att Ryssland kunnat sträcka sig till att förlänga de befintliga oljeproduktionsminskningar som Opec+, alltså oljekartellen Opec med partners, har.

Frågan om varför Ryssland inte finner nya produktionsåtgärder nödvändiga för att trycka upp priset har en komplex bakgrund. Bland annat är marginalnyttan av ett högt pris inte lika stor för den ryska oljeindustrin som för Gulfstaterna, vilket bland annat har att göra med olika utvinningskostnader.

Ryssland har enligt mediarapporter hänvisat till att det är för tidigt att bedöma virusutbrottets effekter på oljeefterfrågan innan beslut om djupare produktionsminskningar tas, enligt Bloomberg News källor. Det är samtidigt känt att Ryssland anser att det redan sker produktionsminskningar genom bortfall som är en konsekvens av oredan i det oljerika inbördeskrigets Libyen.

Dessutom har det rapporterats om ryska klagomål mot flera av Opec-ländernas bristande regelefterlevnad visavi tidigare produktionsminskningsbeslut.

Oljepriserna har fallit brant i spåren av den senaste tidens ökade spridning av coronaviruset, som fått fäste i så väl Europa som de strängt oljeberoende länderna Sydkorea och Japan.

Opec-länderna har uppgett att några nya produktionsminskningar inte kommer genomföras om inte Ryssland är med på tåget.