Råvaror Vid lunchtid på fredagen var oljepriserna upp efter att Opec med allierade sent på torsdagen enats om att begränsa produktionsökningen till 0,5 miljoner fat per dag i januari 2021. Beskedet bidrog även sannolikt till optimism för oljebolagen som steg märkbart.

De Stockholm-noterade oljebolagen handlades upp på bred front där Tethys Oil avancerade mest med 3,8 procent. Lundin Energy var samtidigt upp 3,5 procent medan Enquest, IPC och Africa Oil steg mellan 1,7-2,4 procent.

Fitch Ratings Dmitry Marinchenko uppgav i en intervju med CNBC, i samband med Opec-beskedet, att marknaden ser överenskommelsen som en lättnad då det fanns en påtaglig oro för att en överenskommelse inte skulle nås.

”Om någon överenskommelse inte nåtts och produktionen skulle öka än mer än vad den gör nu hade det troligen lett till ett ordentligt överskott, vilket skulle slå negativt mot oljepriserna. Vi skulle i ett sådant scenario ha kunnat få se priserna sjunka under nivån 40 dollar per fat”, sade Fitch-företrädare.

Om en överenskommelse inte hade nåtts skulle det innebära en produktionsökning om 2 miljoner fat per dag, i stället för den nu överenskomna ökningen om ”bara” 0,5 miljoner fat. Opec-gruppens produktionsbegränsning minskas därmed från 7,7 miljoner fat per dag till 7,2 miljoner fat per dag.

”Numera är förhållandet mellan tillgång och efterfrågan mycket mer fördelaktig. Däremot kommer efterfrågan att fortsätta vara svag de kommande månaderna som en konsekvens av pandemin”, uppger Dmitry Marinchenko vid Fitch, och fortsätter:

”Jag tror att överenskommelsen är positiv för mer eller mindre alla inblandade, även för Opec-länderna och Ryssland som måste hålla tillbaka på produktionen något. De gynnas mer av stabila, högre oljepriser snarare än den förlust som kommer med en lägre produktionsnivå.”

För 2021 spår Dmitry Marinchenko ett snittpris för Brent-oljan vid 45 dollar per fat och att efterfrågan kommer vara fortsatt svag under åtminstone den första delen av 2021.

Strax innan 12-tiden på fredagen var såväl spot och terminpriserna för både Brent och WTI-oljan upp över 1 procent. Ett fat Brent kostade därmed drygt 49 dollar medan ett fat WTI kostade omkring 46 dollar.