Fedchefen Jerome Powell.

Fed Federal Reserve kommer troligen inte ändra varken styrräntan, målnivån för Fed funds, eller takten i nedtrappningen av tillgångsköpen vid FOMC-mötet den 25-26 januari. Marknadsaktörer räknar dock med en tydligare guidning om planerna på en eventuell räntehöjning vid nästkommande möte, den 15-16 mars, och kanske också någon form av besked om eventuella tankar på när balansräkningen ska tillåtas börja minska. Det framgår av prognosbrev från ett antal banker inför FOMC-mötet.

”När flera Fedledamöter nu antingen explicit stöder, eller åtminstone är ‘öppna för’, en räntehöjning i mars så skulle vi räkna med någon typ av bekräftelse om det i uttalandet efter det kommande januarimötet, eller åtminstone när protokollet publiceras tre veckor senare”, skriver Capital Economics i ett kundbrev.

De räknar nu med att Fed kommer att höja räntan med fyra gånger 25 punkter i år, och givet att kärninflationen sannolikt kommer ligga kvar väl över 2-procentsmålet väntar de också fyra lika stora räntehöjningar under 2023. Det skulle innebära en något snabbare takt än i Fedledamöternas medianprognos från i december, som pekade mot tre höjningar om 25 punkter både i år och nästa år.

”Även med den mer aggressiva åtstramningen antyder våra prognoser att den reala policyräntan fortsatt skulle ligga under noll 2024. Det kan vara tillräckligt för att bromsa den ekonomiska tillväxten och inflationen lite, men farhågor för att det skulle vara nog för att driva in ekonomin i recession verkar överdrivna”, skriver Capital Economics

Vid föregående FOMC-möte, den 14-15 december, meddelade kommittén, någorlunda i linje med förväntningarna, att taperingprocessen skulle snabbas på. De månatliga köpen av värdepapper skulle nu minskas med 30 miljarder dollar per månad, upp från 15 miljarder tidigare, vilket skulle innebära att köpen avslutas i mars i stället för som tidigare i mitten av 2022.

Uttalandet i samband med räntebeskedet beskrev då inte heller längre inflationen som att den mest beror på övergående faktorer, även om den fortsatt ansågs bero på obalanser i utbud och efterfrågan relaterade till pandemin och återöppnandet av ekonomin.

Fedchefen Jerome Powell sade vid den efterföljande presskonferensen att taperingprocessen snabbades upp på grund av den höga inflationen, och att ett tidigare slut för tillgångsköpen också ger Fed utrymme att agera med räntan. Han tillade att Fed inte hade fattat något beslut om hur långt efter taperingslutet en första räntehöjning ska komma, men han räknade inte med att det skulle handla om någon utdragen tidsperiod.

Marknadsaktörer har skruvat upp förväntningarna om snabba åtgärder från Fed i takt med att inkommande inflationsdata fortsatt att överraska på uppsidan. Förväntningarna om en första räntehöjning har skiftat från mitten av året till mars, och när en rad Fedföreträdare också börjat ge uttryck för att de är bekväma med marknadens förväntningar om en marshöjning skruvade marknadens förväntningar upp ytterligare något – nu talar vissa om en möjlig 50-punktershöjning redan i mars och att balansräkningen kommer att börja minska tidigare än vad som väntades innan.

Jerome Powell bekräftade den 12 januari att Fed är redo att höja räntan, med motiveringen att ekonomin inte längre behöver krisstöd. Han sade inget som motsade marknadens förväntningar om en marshöjning, men inte heller något som antydde några planer på en kraftigare åtstramning än ”normala” 25 punkter.

Beträffande balansräkningen sade Powell att den kan börja minska senare i år, och att jämfört med tidigare perioder trodde han att processen nu kan ske ”tidigare och snabbare, så mycket är klart”.

John Williams, Fedchef i New York och den sannolikt näst tyngsta rösten i FOMC när Richard Clarida lämnat, sade den 14 januari att Fed närmar sig tidpunkten för ett beslut om att inleda en räntehöjningsprocess. Men han ville inte precisera sig om när.

”Det beror helt på hur ekonomin utvecklas och hur inflationen utvecklas”, sade han.

Ekonomerna på Wells Fargo räknar med att Feds januarimöte blir en betydligt lugnare händelse än decembermötet, då taperingtakten accelererades och de nya ränteprognoserna från ledamöterna flaggade för betydligt snabbare räntehöjningar än tidigare. Men det kan ändå komma viktiga besked.

”Med ett FOMC som är allt mer oroad för inflationen räknar vi med att uttalandet i samband med räntebeskedet kommer att signalera att Fed fundsräntan kan höjas vid nästa möte den 15-16 mars”, skriver de i ett kundbrev.

En sådan signal kan komma i form av en indikation om att arbetsmarknaden är nära full sysselsättning, vilket är det kriterium för en räntehöjning som Fed än så länge inte bekräftat att det är uppfyllt.

Wells Fargo-ekonomerna räknar vidare med att såväl uttalandet som Powells budskap vid den efterföljande presskonferensen kommer att tona ner den senaste tidens tillväxtdämpning, som troligen kommer att kopplas till den senaste virusvågen, och i stället betona arbetsmarknadens generella styrka.

Även Danske Bank räknar med att Fed nu kommer att indikera att en första räntehöjning kommer i mars om ekonomin utvecklas i linje med förväntningarna.

De noterar att jobbrapporten för december visserligen var en besvikelse, med ”bara” 199.000 nya sysselsatta, och att vissa bedömare menar att detta gör att Fed har råd att vara fortsatt avvaktande.

”Vi delar inte den bedömningen, och baserat på den senaste tidens tal och intervjuer med Fedledamöter verkar det inte heller som att konsensus bland FOMC-ledamöterna gör det”, skriver Danske-ekonomerna i ett kundbrev.

Capital Economics räknar också med att Fedledamöterna vid januarimötet kommer att föra en detaljerad debatt om hur och när de ska låta balansräkningen börja minska.

”Vi misstänker att vi får vänta tills protokollet publiceras för att få se detaljer, men ordförande Powell skulle kunna ge någon vink om det vid presskonferensen efter mötet”, enligt ekonomerna.

Capital Economics påpekar att Fed nu har en stor del statspapper i balansräkningen som kommer att löpa ut inom tolv månader, vilket betyder att de kan vara mer aggressiva, än vid tidigare liknande episoder, med att sätta taket för hur mycket balansräkningen ska tillåtas minska per månad.

När den förra ”kvantitativa åtstramningen (QT)”, inleddes i slutet av 2017 startades den med 10 miljarder dollar per månad, och det tog tolv månader innan taket höjdes till 50 miljarder per månad, vilket var den högsta takten under den episoden.

Capital Economics bedömning är nu att QT kan starta runt mitten av 2022, vilket enligt deras egen prognos skulle vara strax efter den andra räntehöjningen. Det väntar också att taket för den månatliga nedtrappningen kommer att skruvas upp relativt snabbt, mot 100 miljarder dollar per månad före årsskiftet, varav 80 miljarder kommer att utgöras av förfall.

Den årliga rotationen av vilka av de regionala Fedchefer som röstar i FOMC innebär i år att Thomas Barkin, Raphael Bostic, Mary Daly och Charles Evans nu ersätts av James Bullard, Esther George, Loretta Mester och Kenneth Montgomery (ny chef för Fed i Boston).

Enligt Capital Economics kan ingen av de som nu lämnar den röstande kretsen längre beskrivas som duvaktiga givet att de väntar åtminstone tre räntehöjningar i år plus QT senare under året.

”Men Daly och Evans är ändå mycket mer duvaktiga än ärkehökarna George och Mester… Man vet aldrig vad man får med Bullard, men som läget är nu är han i en av sina mest hökaktiga faser”, skriver de

De påpekar samtidigt att de röstande regionalcheferna kommer att ha en något större tyngd än normalt vid januarimötet givet att Fedstyrelsen nu endast består av fyra guvernörer efter att Richard Clarida och Randall Quarles lämnat sina poster.

Maktbalansen i FOMC kommer att svänga tillbaka till guvernörernas fördel senare i år när de tre kandidater president Biden har nominerat bekräftas av senaten. Men januarimötet kan eventuellt bli lite av en prövning för ordförande Powell.

”När (Christopher) Waller låter alltmer hökaktig kan Powell få kämpa för att få alla att enas, även med stödet från John Williams, chefen för Fed New York, och vice ordförande för FOMC”, skriver Capital Economics.

Besked från Federal Reserve kommer onsdag kväll klockan 20 svensk tid.