Aktie Investeringsbolaget Volati bedömer att bolagets resultat för det första kvartalet 2021 är bättre än vad Volati bedömer att marknaden förväntat sig. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt preliminära siffror för det första kvartalet ökade koncernens nettoomsättning, exklusive Bokusgruppen som är under avveckling, med 22 procent till 1.254 miljoner kr (1.028) samtidigt som ebita-resultatet steg med 74 procent till 102 miljoner kr (59), jämfört med motsvarande kvartal 2020.

”Verksamheten och resultattillväxten har utvecklats starkt under kvartalet, drivet av fortsatt god efterfrågan samt gjorda tilläggsförvärv inom kvarvarande affärsområden Salix Group och Industri. Marginalerna i både Salix Group och Industri har under första kvartalet varit särskilt starka”, säger Volatis vd Mårten Andersson.

”Vi fortsätter leverera en stark tillväxt vilket är resultatet av vårt långsiktiga och konsekventa arbete för att utveckla våra välskötta affärsenheter med starka positioner på sina respektive marknader samt vår förmåga att generera resultattillväxt. Sedan 2015 har den genomsnittliga årliga tillväxten överstigit 30 procent”, tillägger han.

Volati meddelar samtidigt preliminära resultat för första kvartalet 2021 för affärsområdena Salix Group, Industri och slutligen även Bokusgruppen som är under avveckling.

Volatis styrelse har i kallelsen till årsstämman 2021 föreslagit en sakutdelning av affärsområde Bokusgruppen till stamaktieägarna. Omsättning och resultatet i Volatis delårsrapport för första kvartalet kommer därför att exkludera Bokusgruppen, som redovisas separat som avvecklad verksamhet.

Volatis delårsrapport för det första kvartalet väntas den 27 april.