Aktie Truecaller uppger att det har haft en stark utveckling under det fjärde kvartalet 2021 och att rörelseresultatet överstiger analytikernas förväntningar med cirka 50-60 procent i genomsnitt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Omsättningen för det fjärde kvartalet förväntas uppgå till 380-400 miljoner kronor (186), framförallt drivet av en fortsatt stark efterfrågan av bolagets annonstjänster, uppger Truecaller.

Det justerade rörelseresultatet, ebitda, förväntas uppgå till 185-195 miljoner kronor (76,1), framförallt drivet av den snabba intäktstillväxten som resulterat i en ökande rörelsemarginal.

Jämförelsestörande poster för kvartalet förväntas uppgå till -15 till -20 miljoner kronor och är primärt kopplade till bolagets notering på Nasdaq Stockholm den 8 oktober 2021, uppger Truecaller.

”De positiva trenderna under de första nio månaderna av 2021 har fortsatt in i det fjärde kvartalet, med stark efterfrågan på i synnerhet Truecallers annonsplattformstjänster”, skriver bolaget.