Aktie Tobii förväntar sig rapportera ett positivt rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2022, vilket är högre än bolagets prognos och marknadens förväntningar.

Intäkterna i det fjärde kvartalet förväntas ligga mellan 250–265 miljoner kronor, jämfört med 196 miljoner kronor samma kvartal året innan. Intäktsökningen motsvarar en organisk tillväxt på över 15 procent.

Rörelseresultatet förväntas ligga mellan 5–10 miljoner kronor, upp från minus 30 året innan.

”Det positiva rörelseresultatet beror på högre intäkter än förväntat vilka härrör från en stark försäljning för Products & Solutions i Kina och faktureringen av några stora projekt inom Integrations”, skriver Tobii.

Tobii reviderar inte sina finansiella mål och bolaget upprepar sin förväntan på att nå ett positivt rörelseresultat igen i fjärde kvartalet 2023.

Den fullständiga delårsrapporten för fjärde kvartalet släpps tisdagen den 7 februari klockan 07.30.