Aktie Specialistläkemedelsbolaget Sobis intäkter och ebita för helåret 2019 blev högre än tidigare estimat. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Helårsintäkterna uppgick till cirka 14.150 – 14.250 miljoner kronor och ebita blev cirka 6.200 – 6.300 miljoner kronor, exklusive omstruktureringskostnader och påverkan från förvärvet av Dova Pharmaceuticals.

Enligt bolaget beror det positiva resultatet främst på betydligt högre försäljning av Synagis, högre försäljning av Gamifant samt bättre försäljning av Orfadin och övriga ”Specialty Care”-produkter.

Enligt de tidigare prognoserna från Sobi förväntades intäkterna för helåret ligga i intervallet 13.000 – 13.500 miljoner kronor och 5.300 – 5.500 miljoner kronor för ebita.

Sobi kommer att publicera sin officiella årsrapport för den 13 februari.