Aktie Sobi har sett en ökad efterfrågan i mars i spåren av covid-19-pandemin och intäkterna för det första kvartalet förväntas av bolaget uppgå till cirka 4.630 miljoner kronor. Ebita-resultatet väntas uppgå till omkring 2.170 miljoner.

Det framgår av ett pressmeddelande som bolaget skickade ut på måndagen.

Analytiker spådde i snitt att intäkterna skulle uppgå till 3.954 miljoner kronor i det första kvartalet, enligt en sammanställning från Infront från början av mars som fem analytiker deltog i.

Ebita-resultatet väntades enligt analytiker i sammanställningen uppgå till 1.725 miljoner kronor i det första kvartalet.

Sobi upprepar samtidigt de tidigare offentliggjorde prognoserna för 2020: intäkter om 15.000-16.000 miljoner kronor och ett ebita-resultat inom 5.500-6.300 miljoner kronor.

Bolaget listar olika orsaker till utvecklingen i det första kvartalet. För det första:

”Stark tillväxt för hemofiliprodukterna vilket speglar fortsatt patienttillväxt men även tidigarelagda inköp för att säkerställa att patienter har tillgång till produkt under en längre period än normalt”.

För det andra:

”Ökad efterfrågan på Kineret under den senare delen av kvartalet till följd av covid-19-pandemin. Det finns ett kliniskt intresse att använda Kineret för potentiell behandling av hyperinflammation kopplad till covid-19”.

Sobi pekar även på fördelaktiga valutakurser samt fortsatt stark försäljning för Synagis.

Rapporten för det första kvartalet väntas den 29 april.