Aktie Bussbolagets Nobinas vinst för det andra kvartalet kommer att bli högre än marknadens förväntningar. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Omsättningen i kvartalet väntas enligt bolagets preliminära siffror bli 2.564 miljoner kr och det justerade resultatet före skatt bli 153 miljoner kr.

Analytikernas snittestimat låg på 2.567 respektive 93 miljoner kr, enligt sammanställning från Infront den 16 september.

”Som en följd av kraftfulla åtgärder, snabb omställning och retroaktiva intäkter från det första kvartalet 2020/21 har marknadens resultatförväntningar överträffats”, skriver bolaget.

I det andra kvartalet föregående var omsättningen 2.528 miljoner kr och det justerade resultatet före skatt var då 107 miljoner kr.

”Bakgrunden till resultatförbättringen beror i huvudsak på retroaktiva intäkter (27 miljoner) från avslutade avtalsförhandlingar, där bolaget nått överenskommelser med majoriteten av uppdragsgivarna gällande hantering av pandemins effekter”, skriver bolaget.

”Samtidigt har Samtrans Omsorgsresor genomfört en omfattande omställning för att möta samhällets behov av mobila teststationer för Covid-19”, skriver bolaget som även hänvisar till kostnadskontroll och till positiva effekter från ”kontraktsmigrering” i Norge och Finland.

Bolagets fullständiga rapport för det andra kvartalet väntas den 30 september.