Aktie Köksbolaget Nobias omsättning och rörelseresultat väntas överträffa förväntningarna till följd av en stark utveckling i Norden och Centraleuropa.

Koncernens nettoomsättning väntas uppgå till 3.449 miljoner kronor (3.445).

Enligt Infronts analytikersammanställning i november väntades omsättningen uppgå till 3.321 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förväntas uppgå till mellan 290 och 300 miljoner kronor (214). Här låg konsensus i november på 239 miljoner kronor.

Jämförelsestörande poster för kvartalet förväntas uppgå till -144 miljoner kronor.

”Marknadsförhållandena sedan december påverkas emellertid fortfarande av coronapandemin. De senaste och mer omfattande nedstängningarna påverkar konsumenternas tillgång till våra butiksnätverk, särskilt i Storbritannien, Danmark och Österrike”, skriver Nobia.