Aktie Containerfraktbolaget Maersk redovisar preliminära siffror för det första kvartalet och helåret 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget beskriver den starka utvecklingen som en följd av en ”exceptionell marknadssituation” med snabb efterfrågeökning som skapat flaskhalsar i leveranskedjor och därigenom brist på containrar.

Enligt preliminära siffror för första kvartalet var omsättningen 12,4 miljarder dollar, det justerade ebitda-resultatet 4 miljarder dollar och det justerat rörelseresultat 3,1 miljarder dollar.

Bolaget förväntar sig att det justerade ebitda-resultatet för helåret 2021 landar inom intervallet 13 till 15 miljarder dollar, från tidigare guidning på 8,5 till 10,5 miljarder dollar. Det fria kassaflödet för helåret väntas bli över 7 miljarder dollar, från tidigare guidning om över 3,5 miljarder.

Vidare förväntar sig Maersk att den globala efterfrågetillväxten landar inom intervallet 5-7 procent för helåret 2021, från tidigare guidning om 3-5 procent. Revideringen är främst driven av ökade exportvolymer från Kina till USA, enligt pressmeddelandet.

Maersk publicerar sin kvartalsrapport den 5 maj 2021.