Aktie Det danska logistikkonglomeratet Maersk har noterat en bättre utveckling under det fjärde kvartalet än tidigare väntat, vilket gör att resultatet för helåret preliminärt kommer att överstiga den tidigare lämnade prognosen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt preliminära siffror för det fjärde kvartalet uppgår intäkterna till 18,5 miljarder dollar, det underliggande ebitda-resultat till 8 miljarder dollar och det underliggande ebit-resultatet till 6,8 miljarder dollar, enligt Maersk.

”Det starka resultatet under kvartalet reflekterar en fortsatt exceptionell marknadssituation inom Ocean som en följd av de globala störningarna i leveranskedjan, vilka har lett till ytterligare uppgångar i raterna för containerfrakt”, skriver Maersk.

För helåret 2021 anger Maersk nu ett preliminärt underliggande ebitda på 24 miljarder dollar (tidigare guidning var 22-23 miljarder dollar) och ett underliggande ebit på 19,8 miljarder dollar (tidigare guidning var 18-19 miljarder dollar).