Rapport Kindred bedömer att spelöverskottet för andra kvartalet 2020 kommer att uppgå till cirka 235 miljoner pund, vilket kan jämföras med 226 miljoner pund under motsvarande period 2019.

Underliggande ebitda för det andra kvartalet 2020 bedöms ligga i intervallet 48-53 miljoner pund, jämfört med 30,5 miljoner pund motsvarande period 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Trots att inställda idrottsevenemang har påverkat andra kvartalet, har en solid tillväxt i intäkter från andra produkter delvis kompenserat”, skriver Kindred och pekar bland annat på bolagets egen racingplattform samt andra evenemang som Esport.

”Det är troligt att Kindred och andra online-operatörer har haft en tillfällig fördel av det faktum att de flesta spelbutiker i många länder har varit stängda under andra kvartalet”, skriver Kindred.

Färre kunder

Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1,3 miljoner vilket var en minskning med 11 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Minskningen var förväntad eftersom de flesta nöjesspelare spelar på sportevenemang, heter det.

Den främsta drivkraften i den förväntade ökningen av ebitda jämfört med föregående år är de kostnadsreduceringsåtgärder som Kindred av försiktighetsskäl vidtog inom marknadsföring, sportinnehåll och andra direkta kostnader.

”Även om dessa åtgärder har skyddat lönsamheten på kort sikt, när nu sporterna återvänder till mer normala aktivitetsnivåer, förväntar vi oss att kostnadsmodellen för marknadsföring också normaliseras”, skriver bolaget.

Lägre spelskatt

Spelskatten för det andra kvartalet ligger betydligt under nivån för det första kvartalet då påverkan av inställda sportevenemang var störst i Frankrike, där skattesatserna är högst och andra spelprodukter är mycket begränsade.

Även om Kindred har fortsatt att använda det starka kassaflödet för att minska utestående belopp under kreditfaciliteten, har valutakursförändringar genererat en valutakursförlust på lånet om 5,1 miljoner pund under andra kvartalet 2020 varav 0,6 miljoner pund var realiserat, heter det.

Som meddelades i samband med rapporten för första kvartalet fortsätter Kindreds ledning att genomföra ett antal operationella effektiviseringsinitiativ under hela 2020.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 24 juli 2020.