Aktie Kindred meddelar att koncernens starka utveckling fortsatte under fjärde kvartalet 2020. 

Antalet aktiva kunder ökade med 11 procent jämfört med samma period förra året, och spelöverskottet nådde en ny toppnotering på cirka 365 miljoner pund, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Intäktstillväxten kombinerat med verksamhetsförbättringar samt fortsatt fokus på kostnadseffektiviseringar bidrog till att det underliggande resultatet (ebitda) blev cirka 115 miljoner pund under fjärde kvartalet. Det kan jämföras med 30,7 miljoner pund fjärde kvartalet 2019.

Enligt Infronts analytikersammanställning i slutet av november väntades det underliggande ebitda-resultatet uppgå till knappt 67 miljoner pund.

Kindreds spelöverskott blev cirka 365 miljoner pund under fjärde kvartalet (236). Här låg konsensus i slutet av november på 301 miljoner pund, enligt Infront.