Aktie Invisio höjer prognosen för orderingång, försäljning och rörelseresultatet, som bedöms väsentligt överträffa marknadens förväntningar efter att bolaget överträffat prognoserna i det fjärde kvartalet, enligt ett pressmeddelande från kommunikationsutrustningstillverkaren.

Orderingången i fjärde kvartalet uppgår till cirka 268 miljoner kronor, omsättningen överstiger 195 miljoner kronor (95,6) med en omsättningstillväxt på minst 100 procent och ett rörelseresultat överstigande 70 miljoner kronor (20,6), skriver Invisio i ett pressmeddelande.

Främsta orsaken till det starka rörelseresultatet är en hög orderingång under kvartalet i kombination med en ”god leveransberedskap”, skriver Invisio. Den icke offentliggjorda orderingången har varit väsentligt högre än normalt. Orderingången i fjärde kvartalet uppgick till cirka 268 miljoner kronor.

”En hög planerad lagernivå har möjliggjort för Invisio att utföra leveranser med korta ledtider under kvartalet och följaktligen har försäljningen blivit högre än förväntat. Omsättningen överstiger 195 miljoner kronor (95,6)”, skriver bolaget.

Konsekvensen av den höga försäljningen är att även rörelseresultatet är starkare än förväntat. Rörelseresultatet i kvartalet överstiger 70 miljoner kronor (20,6).

”Vid upprepade rapporttillfällen under ett flertal år och i kontinuerliga möten med kapitalmarknaden, har Invisio konsekvent informerat om att bolagets marknad präglas av större upphandlingar med ojämn frekvens. Ledtiderna är ofta långa på grund av omfattande administrativa processer och kundtester både i laboratorier och bland slutanvändare. Detta medför att orderingång och omsättning enskilda kvartal kan variera kraftigt och ge effekt på helårets finansiella resultat”, påpekar Invisio.

Bolaget tillägger att affärslogiken gäller även fortsatt framåt, vilket innebär att orderingång, försäljning och resultat fortsättningsvis kan komma att fluktuera kraftigt mellan kvartalen och följaktligen ha påverkan på helåret.

”Det är dock bolagets bedömning att orderingång, försäljning och rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 överstiger vanliga fluktuationer och väsentligt avviker från marknadens förväntningar”, skriver Invisio.