Aktie Kontraktstillverkaren Hanza Holding har haft en stark resultatutveckling under det andra kvartalet och bolaget bedömer att rörelseresultatet för kvartalet kommer att överstiga 35 miljoner kr med en omsättning som överstiger 600 miljoner kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Genom en fortsatt god utveckling av koncernens båda operativa segment och en stabil marknadsutveckling bedömer bolaget att koncernen uppnår en omsättning som överstiger 600 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021”, skriver bolaget och jämför det med att omsättningen under andra kvartalet 2020 var 559 miljoner kronor.

Rörelseresultatet motsvarande kvartal i fjol var 17,7 miljoner kronor, efter justeringar för engångskostnader.

”Externa analytiker har uppskattat koncernens marginal för det andra kvartalet 2021 till cirka 4,6-5,0 procent, efter eventuella justeringar för engångskostnader. Koncernens rörelsemarginal enligt bolagets bedömning ovan förväntas uppgå till cirka 5,8 procent, vilket således är cirka 0,8-1,2 procentenheter högre”, skriver Hanza vidare.

Inga engångskostnader förväntas belasta det andra kvartalet, enligt bolaget.

Fullständig information kommer att redovisas i Hanzas delårsrapport för det andra kvartalet, vilken publiceras den 27 juli 2021.