Aktie Kontraktstillverkaren Hanza bedömer att omsättningen för andra kvartalet kommer att överstiga 850 miljoner kronor (634) med ett rörelseresultat över 50 miljoner kronor (40,4).

Trots ett fortsatt ansträngt materialläge, ser Hanza att det andra kvartalet utvecklas starkt. Orsaken är en kombination av hög efterfrågan och ett framgångsrikt expansionsprogram som avslutas under innevarande år, skriver bolaget.

Hanza ser en marginalökning i segment Övriga marknader, samtidigt som segment Huvudmarknader fortsätter uppvisa en stark marginal. Det betyder bolagets hittills högsta omsättning och resultat för ett enskilt kvartal, enligt bolaget. Ackumulerat tolv månader bedöms omsättningen därmed uppgå till cirka 3 miljarder kronor med ett rörelseresultat överstigande 170 miljoner kronor.

Analytiker som följer bolaget uppskattar i genomsnitt att omsättningen för kvartal två ska uppgå till cirka 788 miljoner kronor med ett rörelseresultat på ebita-nivå om cirka 46 miljoner kronor, enligt Hanza.

Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet kommer att publiceras den 26 juli.

Hanzas aktie var upp cirka 10 procent på Stockholmsbörsen en stund efter beskedet.