Aktie Getinges orderingång och resultat för det första kvartalet kommer att bli högre än förväntat. Det skriver medicinteknikbolaget i ett pressmeddelande.

Orderingången för det första kvartalet ökade organiskt med drygt 47 procent jämfört med det första kvartalet 2019 och uppgick till 9.450 miljoner kronor, skriver Getinge som hänvisar till bolagets ”insatser för att stödja sjukhus och patienter som drabbats av COVID-19”.

Det justerade ebita-resultatet, ”som understöddes av ökade volymer, operationell hävstång samt positiva valutaeffekter”, ökade till cirka 660 miljoner kronor i det första kvartalet (369).

Vidare drar Getinge tillbaka prognosen för den organiska nettoomsättningstillväxten för 2020 som var en ökning med 2-4 procent på grund av den stora osäkerheten kring COVID-19-effekten för hela 2020.