Aktie Handelsbolaget Bufabs rörelseresultat på ebita-nivå förväntas öka till 135-145 miljoner kronor under det tredje kvartalet, med en ebita-marginal på omkring 12 procent.

Siffrorna kan ställas mot ett ebita-resultat på 89 miljoner kronor samt en marginal på 8,5 procent under samma period föregående år.

Omsättningen i det tredje kvartalet var omkring 1.180 miljoner kronor (1.044) och den organiska tillväxten var omkring 0 procent. Under det andra kvartalet var den organiska tillväxten -25 procent.

”Rörelseresultatet ökar framförallt på grund av väsentligt lägre rörelsekostnader i kombination med en fortsatt återhämtning i efterfrågan samt goda bidrag från genomförda förvärv. Inga permitteringsstöd i Sverige har intäktsförts under perioden”, uppges det.

”Sammantaget såg Bufab i det tredje kvartalet en fortsatt god återhämtning och en stark utveckling av lönsamheten”, påpekas det vidare.