Aktie E-handelsbolaget Boozt räknar nu med en nettoomsättningstillväxt för helåret 2020 på 20-25 procent, jämfört med tidigare prognos om 10-20 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den förväntade justerade rörelsemarginalen höjs samtidigt till 3-4 procent, mot tidigare 1-3 procent.

För det andra kvartalet ser bolaget en omsättningstillväxt på 35-40 procent och en justerad rörelsemarginal över 10 procent.

Det starka momentum bolaget upplevde under den första delen av det andra kvartalet uppges ha fortsatt under kvartalet på både Boozt.com och Booztlet.com.

Boozt har upplevt signifikant lägre realiserade returer under april och maj, drivet av högre andel försäljning inom kategorierna män, sport, barn och skönhet, överträffades nettoomsättningstillväxten våra förväntningar väsentligt.

Den justerade rörelsemarginalen påverkades positivt av högre genomsnittligt ordervärde, lägre kundanskaffningskostnader, lägre orderhanteringskostnader och generella skaleffekter.

”Under de senaste månaderna har vi haft nöjet att välkomna över 300.000 nya nordiska kunder, många som handlar online för första gången. Kundnöjdheten och omköpsgraden från kohorten ser lovande ut, vilket bådar gott för att konvertera dem till lojala kunder.”, skriver bolagets vd Hermann Haraldsson.