Aktie BioGaias försäljning har under det tredje kvartalet 2022 påverkats positivt av en ökande efterfrågan i framförallt Americas samt positiva valutaeffekter.

För tredje kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 258 (174) miljoner kronor, en ökning med 48 procent.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 94 (67) miljoner kronor, en ökning med 40 procent.

Enligt Biogaia överstiger resultatet för det tredje kvartalet marknadens förväntningar.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal tre fredagen den 21 oktober 2022 kl. 08:00.