Aktie Bilhandelsbolaget Bilia väntar sig ett operativt rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, på cirka 575 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (415). Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultatet överstiger ”väsentligen” marknadens förväntningar, enligt bolaget.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet väntas uppgå till 370 miljoner kr inklusive omstruktureringskostnader om cirka 110 miljoner kr hänförliga till Volvo Cars uppsägning av Bilias återförsäljaravtal samt nedläggning av tre av totalt sju anläggningar i Tyskland.

”Kostnaderna relaterat till Volvo Cars uppsägning av återförsäljaravtalen utgör en första bedömning av kostnaderna för att genomföra en omstrukturering av verksamheten. Diskussioner som förs med Volvo Cars avseende betydelse och omfattning av uppsägningarna är i ett inledande skede, varför det i nuläget ej är möjligt att uppskatta slutlig finansiell påverkan för Bilia”, skriver bolaget.

Föreslår utdelning på 6 kr

Bilia avser föreslå en ordinarie utdelning om 6,00 kr per aktie i sin delårsrapport den 11 februari.

Föregående års föreslagna utdelning om 5,25 kr per aktie drogs tillbaka av styrelsen före årsstämman 2020 på grund av osäkerheten relaterad till covid-19-pandemin.

Utdelningsförslaget om 6 kr per aktie är i linje med koncernens mål att utdela minst 50 procent av vinst per aktie till bolagets aktieägare, skriver Bilia.