Aktie Bilias resultat för det tredje kvartalet blir klart högre än motsvarande period förra året och "väsentligt över marknadens förväntningar". Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

”Bilias operativa rörelseresultat har hittills under tredje kvartalet påverkats mer positivt än förväntat av stark efterfrågan på begagnade bilar”, skriver bolaget.

Det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet väntas uppgå till 340-360 miljoner kr, upp från 280 miljoner tredje kvartalet 2019.

Bilia skriver även att efterfrågan inom service varit fortsatt god och bolaget betonar att det nyttjat det statliga permitteringsstödet i ”mycket begränsad omfattning”.