Aktie Medicinteknikbolaget Arjo räknar med att rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 kommer öka med över 30 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019 vilket är betydligt bättre än analytikerkonsensus. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det förbättrade rörelseresultatet beror på god lönsamhet inom uthyrningsverksamheten, god kostnadskontroll genom hela värdekedjan samt viss positiv valutapåverkan, uppger Arjo.

Försäljningen under andra kvartalet förväntas utvecklas i linje med motsvarande kvartal 2019.

”Arjo ser fortsatt stark utveckling av sjukvårdsängar, hög efterfrågan inom uthyrningsverksamheten samt god utveckling inom diagnostikverksamheten, samtidigt som koncernens begränsade åtkomst till sjukhus och äldreboenden håller tillbaka tillväxten under kvartalet. Tillväxten bromsas även av den framflyttade elektiva vården”, skriver bolaget.

I takt med att allt fler länder häver sina restriktioner bedömer Arjo att marknadssituationen i koncernens segment successivt kommer att förbättras. Arjo räknar med att gradvis kunna öka besöken till sjukhus och äldreboenden och mot bakgrund av detta räknar bolaget med en gradvis ökad tillväxt där den organiska omsättningstillväxten för tredje respektive fjärde kvartalet förväntas landa inom koncernens målsättning om 2-4 procent. Rörelsekostnaderna bedöms fortsatt minska som andel av försäljningen under 2020.

Arjos delårsrapport för det andra kvartalet kommer att publiceras den 17 juli 2020.

Slår konsensus med över 50 procent

Arjos positiva vinstvarning visar att medicinteknikbolaget räknar med att slå konsensus för rörelsevinsten i det andra kvartalet med över 50 procent.

Arjos rörelseresultatet det andra kvartalet väntas öka med över 30 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och i ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen uppger bolaget att det är ”betydligt bättre än analytikerkonsensus”. En ökning från fjolåret på 30 procent skulle innebära en rörelsevinst i det andra kvartalet på 215 miljoner kronor.

Enligt Infronts sammanställning av sex estimat (från mitten av maj) väntades Arjo leverera ett rörelseresultat på 143 miljoner.

Av de sex analytiker som bidragit till sammanställningen räknade ingen med att Arjos rörelseresultat det andra kvartalet skulle överträffa fjolårets.