Aktie Gymkedjan Actic Group räknar med att rapportera ett högre ebitda-resultat och rörelseresultat tredje kvartalet 2020 jämfört med föregående år samt väsentligt över marknadens förväntningar. Det framgår av ett pressmeddelande. 

”Resultatförbättringen förklaras bland annat av åtgärder för att anpassa träningsutbudet, anpassade personalkostnader och god kostnadskontroll”, skriver bolaget.

Ebitda för det tredje kvartalet 2020 förväntas uppgå till cirka 86 miljoner kronor och rörelseresultatet till cirka 33 miljoner kronor. Det kan jämföras med 72 respektive -266 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019. I de redovisade resultatsiffrorna ingår statliga stöd för permittering av personal med cirka 5 miljoner kronor och för tillfälliga hyressänkningar till cirka 8 miljoner.

Omsättningen förväntas att uppgå till 196 miljoner kronor, motsvarande en nedgång om 14 procent jämfört med föregående år. Det är dock bättre än tidigare kommunicerad omsättningsminskning under det tredje kvartalet om 15-20 procent.

Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor.

Fullständig information kommer att redovisas i samband med Actics delårsrapport för det tredje kvartalet 2020, vilken tidigareläggs och kommer publiceras den 26 oktober istället för, som tidigare kommunicerats, den 10 november.